دیدگاه‌ها

درج نظرات در این سایت امان پذیری نیم باشد دلیل این موضوع آن است که با وجود اهمیت نطر شما خوانندگان مطالب این سایت تمایلی برای ایجاد فضایی پر از بحث و گفت و گو های تند ندارم بنا بر این در صورتی که تمایل دارید نظر خودتون رو با من به اشتراک بذارید بهتر است آن را به صورا ایمیل یا د رشبکه ها یاجتماعی دیگر باهم به اشتراک بگذارید .


رسانه

همه تصاویر و محتوایی که د راین سایت منتشر میشود برای نقل و استفاده به صورت غیر تجاری آزاد است


کوکی‌ها

هنوز با کوکی ها و مدیریتشون آشنایی ندارم ولی سعی میکنم هیچ داده ای و هیچ کوکی لزه به ذخیره کدن اطلاعات شما نداشته باشم همچنین داده ای تبلیغاتی در این وب سایت به هیچ عنوان ذخیره نخواهد شد .


محتوای جاسازی‌شده از دیگر وب‌سایت‌ها

هر مطلبی که از هر سایتی برداشته شود به طور مستقیم به آن وب سایت اشاره خواهد شد حتی این مورد شامل تصاویر و مقالات و همه مواری می شود که میشود به نوعی به منبع آن ها به صورت انلاین دسترسی داشت .


اطلاعات شما را با چه کسی به اشتراک می‌گذاریم

اطلاعات شما جمع آوری نخواهد شد و در اختیار کسی هم قرار نخواهد گرفت .


موارد دیگر:

اگر مورد دیگری به ذهنتون میاد که مفیده و باید به این قسمت اضافه بشه لطفا بهم بگین .

آدرس ایمیل من :